مدیر مسئول
محسن كاظمي زهراني
آدرس
خيابان عطاران- عطاران9 – فرعي اول- سمت راست - پلاك 13
خلاصه کتاب
كتاب مهربان تر باشيم مجموعه اي از داستان هاي واقعي، ساده و روزمره از مهرباني انسان ها نسبت به يكديگر و خصوصا مهرباني بدون چشم داشت. دانستن اين كه حتي ساده ترين رفتارهاي محبت آميز حتي در حد يك لبخند صميمانه چه تأثيرات شگرفي ممكن است بر زندگي ديگران بگذارد. تاثيراتي كه ممكن است هرگز حتي نفهميم، باعث مي شود ارزش و تاثير مهرباني براي مان مفهوم ديگري بيابد. كتاب مهربان تر باشيم در فوريه 1993 به چاپ رسيده و زنجيره اي از واكنش هاي مردم را به دنبال داشت. تقريبا در تمام روزنامه هاي آمريكا مقالاتي نوشته شد و صدها ايستگاه راديويي ساعات پخش برنامه هاي خود را به اين موضوع اختصاص دادند. در پايان سال 1993 يكي از اساتيد دانشگاه بيكرزفيلد در كاليفرنيا يك واحد درسي ويژه را به تمرين محبت بي چشمداشت اختصاص داد، كه خود سيل ديگري از داستان هاي واقعي را جاري كرد. اين تفكر همچنان در حال گسترش است و ما اميدواريم آن قدر ادامه يابد تا زيبايي محبت ساده همه ما را متأثر و متحول كند.

مهربان تر باشيم

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست