مدیر مسئول
سيد عباس لاجوردي
آدرس
دورشهر - كوچه 28 - پلاك 4 و 6
خلاصه کتاب
انسان در دو فصل به تربيت انسان در دو مرحله پيش از بلوغ و پس از بلوغ مي پردازد. اين كتاب شامل دو فصل مي باشد كه در فصل اول به محيط هاي تربيتي، شكل هاي تربيتي و عوامل تربيتي و وسايل تربيت اشاره مي شود. و در فصل دوم، انسان در چهار حوزه معرفت، احساس، عمل، و علوم ارزيابي مي گردد.

انسان در دو فصل

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست