مدیر مسئول
سيد اكبر حسيني نژاد
آدرس
45متري صدوق- شهرك امام خميني- كوچه فضل الله نوري5- 20متري قمر بني هاشم- پلاك 77
خلاصه کتاب
مطالبي كه در كتاب حقوق والدين بدان اشاره شده است، رهنمودهايي در جهت شناساندن هر چه بيشتر حقوق والدين براي خوانندگان مي باشد سعي نگارنده بر آن بوده كه از آموزه هاي قرآن كريم و سيره تربيتي و اهل بيت عصمت و طهارت در اين زمينه استناد نمايد.

حقوق والدين

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست