مدیر مسئول
عبدالله صادقي دهاقاني
آدرس
قم - خيابان فاطمي - نبش كوچه سوم - پ.81 - كد پستي:3714967737
خلاصه کتاب
Secularism عقيده اي است، مبني بر جدا شدن نهادهاي حكومت و كساني كه بر مسند دولت مي نشينند، از نهادهاي مذهبي و مقام هاي مذهبي. اين تفكر به صورت كلي ريشه در عصر روشنگري در اروپا دارد. ارزش هايي مانند جدايي دين از سياست، جدايي كليسا و حكومت در آمريكا و لائيسيته در فرانسه برپايه سكولاريسم بنا شده اند. اهداف و استدلال ها براي قبول سكولاريسم بسيار گسترده اند. هدف نويسنده از تاليف كتاب واكاوي سكولاريسم كلاسيك در ايران، بررسي زمينه هاي رسوخ تفكر سكولاريزم به ايران و تاثير آن در انديشه هاي ديني و تحول در هويت باورهاي ديني است.

واكاوي سكولاريسم كلاسيك در ايران

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست