مدیر مسئول
مسلمي حسن
آدرس
خ. صفائيه، ك. ممتاز، فرعي دوم، ك. معصوميه، پ. 20
خلاصه کتاب
شايد براي اكثر مردم اين سوال پيش بيايد كه مرگ چيست؟ مرگ، چگونه مردن، عالم برزخ، قيامت، و بهشت و جهنم موضوعاتي است كه ذهن هر انساني را در مدت عمرش بارها به خود مشغول مي كند ولي عده اي سعي و تلاش فراوان مي كنند كه از اين افكار فرار كنند و ذهنشان را به چيزهاي ديگري مشغول گردانند. اما پيشوايان دين اسلام به ما سفارش مي كنند كه هميشه سعي كنيد به ياد مرگ باشيد از آن عبرت بگيريد، چرا كه به ياد مرگ بدون انسان را از گناهان باز مي دارد. و انساني كه از گناه باز داشته شده خيانت نمي كند، دزدي نمي كند و ... پس در نتيجه جامعه اسلامي با توجه به ياد مرگ بودن جامعه اي ايده آل مي گردد. كتاب لحظات سخت جان دادن، در سه فصل به تعريف مرگ در لسان امام معصوم و ترسيمي از عالم برزخ و حكايت هاي آموزنده در اين زمينه مي پردازد.

لحظات سخت جان دادن

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست