مدیر مسئول
محمد علي ساماني
آدرس
خيابان ارم ، پاساژ قدس ، طبقه زيرزمين ، پلاك 4
خلاصه کتاب
شخصي كه در ميقات محرم مي شود، بايد بداند كه اين جا آمده است تا غير خدا را بر خود، حرام كند و از لحظه اي كه تلبيه گفت، دعوت خدا را پذيرفته و غير او را بر خود حرام كرده است. آنچه علاقه غيرخدايي است، بر او حرام است و تا آخرين لحظات عمر نبايد به غير خدا توجه كند. (شيخ رجبعلي خياط) توحيد صديقان به زندگي نامه، ‌كلمات عرفاني، اخلاقي و دستورالعمل هاي شيخ رجبعلي خياط مي پردازد.

توحيد صديقان

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست