مدیر مسئول
وطني محمد
آدرس
كاشان، خ. اميركبير، ابتداي بلوار الغدير، غدير هجده، پ.
خلاصه کتاب
درباره معناي سه كلمه " لا " و " ضرار " و " ضرر " سخن بسيار گفته شده و معاني متفاوتي احتمال داده شده است. منشأ آن اختلاف ها، اين است كه ظاهر عبارت " لا ضرر و لا ضرار " دلالت بر نفي هر گونه ضرر در اسلام دارد، و اين در حالي است كه در عالم خارج بالوجدان ضرر وجود دارد. به همين دليل در معنا كردن اين جمله ميان فقها اختلاف است، دكتر عباسعلي فراهتي در كتاب قاعده لاضرر ولاضرار به بررسي كامل اين قاعده فقهي وتنبيهات مربوط به اين قاعده مي پردازد. اين كتاب به زبان عربي مي باشد.

قاعده لاضرر و لاضرار

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست