مدیر مسئول
وطني محمد
آدرس
كاشان، خ. اميركبير، ابتداي بلوار الغدير، غدير هجده، پ.
خلاصه کتاب
ارائه مفاهيمي از رياضي است كه در تمامي رشته هاي علوم پايه و فني و مهندسي كاربرد زيادي دارند. كتاب رياضي عمومي شامل مفاهيم پايه اي از حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي بوده، كه براي دانشجويان رشته هاي مختلف در مقاطع كارداني و كارشناسي مفيد مي باشد.

رياضي عمومي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست