مدیر مسئول
سيد جعفر پورموسوي كاني
آدرس
خيابان انقلاب - كوچه17 (سلطان محمد شريف)- كوچه شهيد محرابي- پ50
خلاصه کتاب
يك چيز به مومن واگذار نشده، دو چيز انسان را بي آبرو مي كند، سه چيز سبب كمال مسلمان مي شود و ... اين كتاب حاوي آموزه هاي حكيمانه و اخلاقي در قالب اعداد 1 تا 20 برگرفته از سخنان گهربار اهل بيت عصمت و طهارت مي باشد، كه مبسوط آن ها در كتاب جوانان و چلچرغ هدايت آمده است.

آموزه هاي حكيمانه

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست