مدیر مسئول
حميد حوالي شهرياري
آدرس
بلوار امين، بلوار جمهوري اسلامي، ساختمان نور
خلاصه کتاب
كتاب فهرست مجموعه نور احكام بر آن است كه با استفاده از امكانات و فناوري هاي روز، بخش مهمي از احكام مورد نياز عموم جامعه را به تصوير كشيده و كمك شاياني به گسترش و تعميق فرهنگ ديني نمايد. گفتني است كه تمام درس هاي اين مجموعه به صورتي تنظيم شده كه منطبق بر فتاواي مراجع معظم تقليد باشد. همچنين، منابع مورد استفاده نيز در پايان هر درس ارائه گرديده است. قابليت هاي كارآمدي كه در مجموعه نور احكام (لوح فشرده 1ـ5) به صورت مشترك وجود دارد كاربردان را در بهره مندي بهتر از برنامه ياري مي رساند.

فهرست موضوعات مجموعه نور احكام

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست