مدیر مسئول
محسن بنشاسته
آدرس
خيابان آذر- انتهاي كوچه 17- سمت چپ - اول كوچه اميركبير- پ57
خلاصه کتاب
نام ذوالقرنين در آيات 83 تا 98 سوره كهف در قرآن مجيد ذكر شده است. همچنين در بعضي ادعيه نظير دعاي مشلول و دعاي ام داود اين نام ذكر شده است. اين مطالب مي رساند كه در متون اصيل اسلامي، ذوالقرنين جايگاه ويژه اي دارد. علاوه بر اين تحقيق جامعي از چيستي و ماهيت قوم ياجوج و مأجوج و مقابله ذي القرنين با اين دو گروه در كتاب ذوالقرنين و يأجوج و مأجوج ذكر شده است.

ذوالقرنين و ياجوج و ماجوج

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست