مدیر مسئول
محسن بنشاسته
آدرس
خيابان آذر- انتهاي كوچه 17- سمت چپ - اول كوچه اميركبير- پ57
خلاصه کتاب
كتاب بازار مسلمين،‌ چكيده اي از برنامه هايي است كه سزاوار است در بازار مسلمين رعايت شود كتاب حاضر در دو بخش به روابط در بازار و چند مورد از معاملات اشاره كرده است. در هر مورد سعي شده تا از كلام نوراني خداوند يعني قرآن و سپس احاديث استفاده شود و در ادامه احكام مربوط و در نهايت پيام ها و برداشت هاي بيدار كننده ذكر شده است.

بازار مسلمين

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست