مدیر مسئول
كريم پاك نياي نهند
آدرس
خيابان هفت تير ، كوچه 12 ، پلاك 12
خلاصه کتاب
تكامل انسان محصول تربيت جسم و روح اوست و پرداختن به هر كدام بدون توجه به ديگري انسان را از هدف باز مي دارد. فضيلت اخلاقي در صورت اعتدال و ميانه روي و رذيلت اخلاقي در فرض افراط و تفريط در هر سه توانايي انسان وجود دارد. اعتدال در شناخت و درك را حكمت، اعتدال در شهوت و جذب را عفّت و اعتدال در غضب و دفع را شجاعت مجموعه حكمت و عفت و شجاعت را عدالت مي نامند ... كتاب بهزيستن با آداب اسلامي به مباحثي چون ازدواج و آداب آن، فرزند و تولد او، تغذيه، نظافت، لباس پوشيدن، مسكن و آداب معاشرت مي پردازد.

بهزيستن با آداب اسلامي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست