مدیر مسئول
كوشش سيدحسين
آدرس
شهرك پرديسان، مجتمع آيت الله سيستاني، بلوك 8 ، واحد 7
خلاصه کتاب
در ادامه پيدايش و پيروزي انقلاب اسلامي ايران كه الهام گرفته از آموزه ها و معارف قرآني مي باشد، اكنون موج بيداري اسلامي در سراسر جهان ايجاد شده و جامع بشري امروز در مسير حركت و الگوگيري از نظام الهي و اسلامي قرار گرفته است. موج اسلام خواهي در جهان و عطشي كه امروزه نسبت به تعاليم حيات بخش قرآن كريم وجود دارد گوياي اين حقيقت است. دشمنان هميشگي حق و حقيقت و طريق هدايت از يك سو همواره در تلاشند كه جامعه اسلامي و ديندار و اسلامي را با ابزار ها و جذابيت هاي مخرب اخلاقي به انحراف كشانده و از آنجايي كه جاذبه هاي غير اخلاقي به انحراف كشانده و از آنجايي كه جاذبه هاي غير اخلاقي نتوانسته است به تنهايي انسان هاي آزادي خواه و الهي را از مسير هدايت دور نمايد، از سوي ديگر تلاش مضاعفي را از طريق معرفي الگوهاي عرفاني و به اصطلاح معنوي كاذب انجام مي دهند تا اين حملات و هجمه ها موجب نوعي سردرگمي در بين برخي از جواناني كه اطلاعات كمتري را از آموزه هاي ديني دارند شود. در اين كارزار آشنايي و انس با قرآن و معارف بلند آن است كه به عنوان تنها نسخه نجات دهنده بشر مي تواند همه بويژه جامعه اسلامي و جوانان را از خطر انحراف و سقوط در پرتگاه هاي ايجاد شده توسط دشمن حفظ نمايد. در همين راستا كتاب قران عهد نامه خدا در جهت توجه و آشنايي و اهميت هر چه بيشتر مردم نسبت به قرآن كريم تهيه و تدوين شده است.

قرآن عهدنامه خدا

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست