مدیر مسئول
كوشش سيدحسين
آدرس
شهرك پرديسان، مجتمع آيت الله سيستاني، بلوك 8 ، واحد 7
خلاصه کتاب
از بركت خون جوشان سيدالشهدا عليه السلام و ياران با وفاي آن حضرت نه تنها شيعيان و مسلمانان، بلكه بسياري از آزاد مردان و انديشمندان در طول تاريخ از روي آزادي خواهي و مرام از اهداف الهي آن حضرت بهره جسته اند و از امام حسين عليه السلام بعنوان رهبري بي نظير و الهي ياد نمودند كه براي اهداف مقدس خويش ضمن مبارزه جدي و هدفدار از تمامي هستي خود گذشت و توانست بهترين الگو براي همه بشريت قرار گيرد. لذا در همين خصوص جهت آگاهي بيشتر پيروان و شيعيان آن حضرت در كتاب عاشورا از ديدگاه شخصيت هاي جهان ديدگاه تعدادي از انديشمندان بزرگ در اقصي نقاط جهان نسبت به امام حسين عليه السلام جمع آوري و تدوين گردد تا گستره حركت تابناك و نهضت بي نظير آن حضرت براي همگان روشن گردد.

عاشورا از ديدگاه شخصيت هاي جهان

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست