مدیر مسئول
كوشش سيدحسين
آدرس
شهرك پرديسان، مجتمع آيت الله سيستاني، بلوك 8 ، واحد 7
خلاصه کتاب
امروزه مديريت مهم ترين موضوعي است كه در عرصه هاي سياسي فرهنگي اقتصادي، اجتماعي و ... مورد توجه صاحب نظران، انديشمندان، مديران و آحاد مختلف مردم قرار گرفته است. مديريت هر چند يك امر ذاتي بشمار مي آيد، لكن مباني، معيارها و مصاديق يك مديريت موفق نيازمند كسب تجربه و دانشي است كه با بهره گيري از آن مي توان توفيقات ارزنده اي را در اين عرصه ايجاد نمود. در كتاب سرنخ هاي مديريت سعي شده است مجموعه اي از نكات كليدي در حوزه مديريت كه برگرفته از تجارب و مطالعات مختلف مي باشد در دو جلد تنظيم و به عنوان يك سرنخ مورد استفاده مديران و علاقمندان قرار گيرد.

سر نخ هاي مديريت 1

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست