مدیر مسئول
عبدالله خاني علي
آدرس
خ. شهيد مطهري، خ. سرافراز، ك. يكم، پ. 21
خلاصه کتاب
كتاب پيش رو مجموعه اي است از چهل مقاله منتخب از 150 مقاله اي كه در همايش ملي روابط ايران و اروپا، تجارب پيشين؛ چشم انداز فرارو كه در دو جلد ارائه شده است. آنچه در اين دو جلد كتاب آمده طيف وسيعي از مسائل و ابعاد روابط ايران و اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو آن را در بر مي گيرد، و تلاش شده تا به مهم ترين اين مسائل پرداخته شود. جلد دوم كتاب ايران و اتحاديه اروپا: تجارب و چشم اندازها در سه فصل به مباحثي چون نقش بازيگران اروپايي و غير اروپايي در روابط و همچنين راهكارهاي گسترش روابط ميان جمهوري اسلامي ايران و اروپا از سوي پژوهشگران و كارشناسان حوزه سياست خارجي كشورمان مورد بررسي قرار گرفته است.

ايران و اتحاديه اروپا: تجارت و چشم اندازها 2 جلدي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست