مدیر مسئول
علي نقي صادقي كوهستاني
آدرس
ابتداي شهرك امام خميني - بلوار شهيد كريمي - كوچه 5 - پلاك 51
خلاصه کتاب
احكام اسلام، هم ناظر به روح و روان آدمي است و هم جسم انسان؛ ولي توجه بيشتر اسلام به جنبه معنوي و روحاني انسان است و همين تركيب دو بعدي باعث رشد، ترقي و تكامل او مي شود. در حيوانات به علت تك بعدي بودن از لحاظ توجه صرف به مسائل مادي و در ملائكه به علت توجه ويژه به بعد معنوي، رشد، ترقي و پيشرفت وجود ندارد. مجموعه از فرش تا عرش اثري است كه در چهار فصل به اخلاق فردي از منظر روايات اسلامي، اخلاق قضات اسلامي، اخلاق كارگزاران و مسئولان اسلامي در حوزه هاي مختلف، اخلاق فرماندهان سپاه اسلام و نيروهاي نظامي از منظر اميرالمؤمنين در نهج البلاغه مي پردازد.

از فرش تا عرش

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست