مدیر مسئول
نسرين مولايي عيان
آدرس
خيابان ارم - پاساژ قدس - طبقه همكف بالا - پلاك 86
خلاصه کتاب
كتاب دام سيمرغ با هدف تبيين شعائر، از جمله زيارتگاه ها، نشانگاه ها و هر آنچه كه در سطح منطقه ساوه در طول تاريخ، مقدس شمرده شده و تا حدودي حس خداپرستي مردم را ارضا نموده است شروع و علل باور ديني همچنين دلايل آن مورد بررسي قرار گرفته است در اين نوشتار بيشتر به ذكر باورها و شعائر ديني مردم پرداخته شده است، تمامي زيارتگاه هاي منطقه ساوه از نزديك مشاهده و بررسي شده است در انجام اين كار با داستان ها و اسطوره هايي كه هر كدام به نحوي به اين زيارتگاه ها مربوط مي شده است روبرو شده ايم. برخي از اين اسطوره ها برگرفته از اساطير زرتشتي اند كه رنگ و ظاهر اسلامي يافته اند مانند اجاق و تقدس چشمه و ... در همين جا بجاست كه يادآور شويم بررسي و شكل گيري امامزاده ها، كثرت و نام گذاري آن ها و همچنين زمينه تاريخي، ديني و فرهنگي آن در ايران، خود مقوله اي است كه بايد مورد عنايت قرار گيرد.

دام سيمرغ

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست