مدیر مسئول
شيباني عباس
آدرس
خيابان شهدا، كوچه آمار (22) ، بن بست شهيد عليان، پلاك 119
خلاصه کتاب

انتظار موعود در اديان الهي امري فطري تلقي شده است. زبور داوود عليه السلام، كتب عهد قديم حضرت موسي عليه السلام، كتاب زند زرتشت پيامبر، كتاب هندوان، عقايد بوداييان و ديگر مذاهب گوناگون به اين مسأله اشاره كرده اند. در كتاب موعود در آئينه اسلام و مسيحيت با مقايسه شخصيت منجي شيعه با منجي مسيحيت برآنيم تا به دور از جانب داري، پيش داوري و تحميل هرگونه ايده و نظري، به شكلي منطقي، منجيان اين دو دين را مقايسه كنيم. پژوهش پيش رو در چهار بخش ارائه شده است كه بخش نخست، شامل كلياتي است كه به توضيح واژگان و اصطلاحاتي مي پردازد كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است. تبار و شخصيت هر يك از دو منجي در بخش دوم بررسي مي شود. بخش سوم نيز به ارزيابي دو منجي از حيث گونه شناسي اختصاص دارد و در بخش پاياني، كاركرد هاي دو منجي موعود بيان مي شود.

موعود در آيين اسلام و مسيحيت

قیمت: 60000 ریال
تخفیف 10 درصد
قیمت برای شما: 54,000 ریال
افزودن به سبد خرید