مدیر مسئول
احمد باقري
آدرس
بنياد - لقمان 2 - پلاك 7
خلاصه کتاب
... لنگ لنگان خودم را به دكتر وحيد مي رسانم و به زخمي ها كمك مي كنم صداي گوينده خبر، در صداي بال كبوترها مي پيچد و با لحني حماسي مي گويد: خرمشهر، شهر خون آزاد شد. بيمارستان صحرايي دارد منفجر مي شود. مجروح ها خيلي در بند زخم هايشان، نيستند بعضي ها با باند و سرم بالا و پائين مي پرند. بعضي شكر مي گويند و عده اي گريه مي كنند ... كتاب قيام، داستان پرفراز و نشيب لحظه هاي تلخ و شيرين خرمشهر و دوران اسارت مي باشد و قيام نام دختري است كه ...

تيام

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست