مدیر مسئول
احمد باقري
آدرس
بنياد - لقمان 2 - پلاك 7
خلاصه کتاب
گفت و گو با دانش آموزان، يكي از بهترين روش هاي ارائه ي بازخورد است؛ چون به معلم فرصت تعامل با دانش آموز و شناخت بيشتر وي را مي دهد. دانش آموزان بايد اين فرصت را پيدا كنند كه بين بازخوردي كه مي گيرند و ميزان پيشرفت شان در كار، ارتباط برقرار كنند. نگارنده در كتاب بازخورد ... چرا؟ و چگونه؟ ضمن بر شمردن نمونه هايي از بازخوردهاي مناسب، تعدادي از بازخوردهاي معلمان را تجزيه و تحليل مي نمايد.

بازخورد... چرا؟ چگونه؟

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست