مدیر مسئول
رضا اردستاني
آدرس
چهل و پنج متري صدوق ـ كوچه 40 پ 18
خلاصه کتاب
عمر بن الخطاب هنگام مرگش جهت تعيين جانشين خلافت شورايي شش نفره، كه عبارت بودند از علي بن ابيطالب عليه السلام ـ عثمان ابن عفان ـ زبير ابن عدام ـ عبدالرحمان بن عوف و سعد بن ابي وقاص ـ طلحه بن عبيدالله از قريش تشكيل داد و از آن شش نفر خواست از آن جا خارج نگردند تا با يكي از خودشان بيعت كنند اگر چهار نفرشان بر يكي نفر توافق كردند و نفر آخر مخالفت كرده و با او بيعت نكرده وي را بكشند و اگر دو نفر مخالفت ورزيدند ولي سه نفرشان با يك نفر بيعت نمودند آن دو نفر كشته گردند. هنگامي كه اميرالمؤمنين عليه السلام اجماع نظر جمع را بر بيعت با عثمان ديد از جاي خويش برخاسته دلايل و برهان ها بر حقانيّت خويش را بيان كردند. كتاب حاضر كه حاوي اين خطبه مي باشد كه به خطبه يوم الشوري معروف است.

خطبه يوم الشوري

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست