مدیر مسئول
محمد حسن روزبه
آدرس
ميدان توحيد - 20 متري زاد - نبش كوچه 16 - پلاك 3
خلاصه کتاب
با وجود آنكه نگراني، تجربه مشترك همه انسان هاست، ارائه ي تعريف مشخصي از آن تا حد زيادي مشكل مي باشد. اخيرا محققان توانسته اند، به تعريف بهتري از نگراني دست يابند. در واقع با بررسي افرادي كه از نگراني رنج مي برند، مي توان گفت، نگراني شامل سه عنصر كليديست: جهت گيري نسبت به آينده فاجعه آميز بودن و افكار زبان محور! كتاب روش هاي مقابله با نگراني در ده فصل به موضوعات زير مي پردازد. فهم نگراني ـ مصمم شدن به ايجاد تغيير ـ دو سيستم عصبي بدن ـ تغيير نحوه ي تفكّر ـ واكنش متفاوت ـ پذيرش عدم قطعيّت ـ مديريت زمان ـ برقراري رابطه جسورانه ـ مواجهه با نگراني ـ آشنايي با دارو درماني.

روش هاي مقابله با نگراني

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست