قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

جامعه شناسي خانواده با نگاهي به منابع اسلامي

نویسنده: بستان نجفي حسين

خلاصه کتاب

كتاب حاضر بر پايه ي مطالعه اي ميان رشته اي با تلفيق رويكردهاي ديني و جامعه شناختي تدوين شده و دو هدف اساسي را دنبال مي كند: نخست، تثبيت انديشه علوم انساني اسلامي در مجامع علمي كه ضرورت آن در سال هاي اخير بيش از هر زمان ديگري احساس مي شود؛ دوم، بومي سازي علوم انساني كه در مقايسه با هدف نخست، موافقان بيشتري دارد؛ چرا كه كاستي هاي علوم انساني غيربومي امروزه آشكارتر شده است. مباحث كتاب جامعه شناسي خانواده و با نگاهي به منابع اسلامي در قالب پنج بخش تنظيم شده است؛ بخش نخست به بررسي موضوع ازدواج و بخش دوم به ساختار خانواده مي پردازد. در بخش سوم، كاركردهاي خانواده بررسي شده است و بخش چهارم به مباحث خشونت خانگي، طلاق و راه كارهاي تحكيم خانواده اختصاص دارد و بخش پاياني به پاره اي مباحث نظري در حوزه جامعه شناسي خانواده مي پردازد.


ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160