مدیر مسئول
سيد مجيد بني هاشمي
آدرس
بلوار امين ، كوچه 1 ، انتهاي خط راه آهن ، نبش كوچه آفرين ، پ 1
خلاصه کتاب
اخيرا عده ايي از دشمنان شيعه اهل بيت عليهم السلام و به خصوص وهابي ها به خود آمدند و متوجه گسترش روز افزون شيعه در جهان شدند لذا با دستپاچگي به تلاش افتادند تا با ايجاد شبهات از طريق كانال هاي ماهواره اي و نوشتن كتاب ها مانع پيشرفت چشمگير شيعه در عالم شوند در مقابل علماء و دانشمندان ما هم دست بكار شدند و با نوشتن كتاب ها و برپايي مجالس سخنراني به شبهات آن ها پاسخ دادند در اين ميان سخنراني هاي مؤلف كتاب خطيب توانا جناب سيد محمد موسوي در ميان مردم بخصوص جوانان از جايگاه ويژه اي برخوردار است. كتاب هدايت جويندگان بسوي حقايق آشكار ترجمه جلد اول از كتاب ارشاد السائلين الي الحق المبين مي باشد كه در حقيقت پاسخ به شبهاتي است كه در بعضي از كانالهاي ماهواره اي بنام دين و به جهت ويران كردن دين اسلام و ايجاد تفرقه ما بين مسلمانان مطرح مي گردد.

هدايت جويندگان به سوي حقايق آشكار

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست