مدیر مسئول
محمد ذبيحي خيبري
آدرس
قم -بلوار الغدير - دانشگاه قم - اداره چاپ و نشر
خلاصه کتاب
گاهي حماسه، عشق و عرفان با هم جمع مي شوند، يعني در عشق و عرفان مي توان رگه هاي حماسه و دليري ها را ناظر بود و بالعكس در مسير عشق و عرفان دليري و رشادت را شاهد بود آن گونه كه داستان با قصه ي فلكناز و خورشيد آفرين و همراهي آن ها با سرو و گل اگر چه از وجهي غالب، عاشقانه است، ولي آميخته با نوعي عرفان و همراه با حماسه بيان شده است و شاعر شيرازي عرب تبارش كه با سرودن آن و در شهر شيراز به آسايش و آرامش رسيده است احياي ادبيات و زنده نگه داشتن فرهنگ هاي بومي و سنتي بر ما فرض است و نبايد بگذاريم با آمدن سرگرمي هاي جديد آن چه از قديم داشته ايم نابود شوند، مؤلف خود چند سالي از دروس مكتب خانه هاي قديم كه كتاب فلكناز يكي از درس هاي اختياري ـ اجباري آن بوده است، بهره برده است و اين كتاب را در سال هاي 49 و 1348 همراه با كتب ديگر خوانده و به آن علاقه مند شده است و بر اين اساس و در راستاي حفظ فرهنگ بومي و سنتي آن را چاپ كرده است تا محفوظ بماند.

خورشيد آفرين و فلك ناز

  • نویسنده : ليراوي الله كرم
  • سال چاپ : 1391
  • قطع کتاب : رحلی
  • چاپخانه الهادي
  • تیراژ 2000 نسخه
  • تعداد صفحه : 240صفحه
  • شابک 978-600-92768
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست