مدیر مسئول
عباس معلمي
آدرس
بلوار امين، مركز پژوهشهاي صدا و سيما
خلاصه کتاب
وسايل ارتباط جمعي يكي از مولفه هاي تأثيرگذار بر انسجام خانواده است، بهره برداري فرهنگي از رسانه و فرهنگي شدن ابزارهاي رسانه اي مي تواند عوارض ناشي از خود رسانه ها و همچنين شهرنشيني و شتاب تكنولوژي را كاهش دهد به گونه اي كه اين ابزار در خدمت انسان باشد و در خانواده باعث اين پيوند عاطفي گردد تا اعضاي خانواده با نوعي تفهيم و تفاهم و درك متقابل با يكديگر تعامل داشته باشند. اين اثر با نام رسانه و نقش خانواده در حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني مي كوشد نقش رسانه در ايجاد رابطه تعاملي بين اعضاي خانواده در زمينه حمايت از توليد ملي و همچنين نقش خانواده در اين زمينه را بررسي نمايد.

ويژه توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني 6ـ رسانه و نقش خانواده

  • نویسنده : عيوضي غلامحسن
  • سال چاپ : 1391
  • قطع کتاب : رقعی
  • تیراژ 1200 نسخه
  • تعداد صفحه : 111صفحه
  • شابک 978-964-514-247-4
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست