مدیر مسئول
بيژن كياني شاهوندي
آدرس
تهران ، خيابان انقلاب اسلامي، بين ميدان فردوسي و نجات‌اللهي، كوچه نيايي، پلاك 8
خلاصه کتاب
خمس از فرايض شرعي است كه بر مازاد درآمد، معادن، گنج ها و ... تعلق مي گيرد و مورد اتفاق شيعه است. اصل مورد توافق همه علماي شيعه است اما در مصاديق اختلاف نظرها وجود دارد كه اثر حاضر كوشيده است با برررسي منابع روايي موضوع را مورد بحث و بررسي قرار داده و تعريف صحيحي از مصاديق خمس را ارائه نموده باشد.

زبده المقال في خمس الرسول صلي الله عليه و آله و آلال

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست