مدیر مسئول
فاطمه قادري
آدرس
پرديسان - مجتمع شهيد صدوقي - پلاك 7
خلاصه کتاب
توانايي سخن گفتن با مخاطب عامل مهمي در موفقيت شما محسوب مي شود. خوب سخن گفتن مي تواند احترام ديگران را به همراه داشته باشد. ارزش و اعتبار شما را در شركت افزايش دهد و توجه افرادي را كه مي توانند شما را ياري رسانده و درها را به رويتان بگشايند جلب نمايد. همچنين توانايي خوب سخن گفتن، مردم را متقاعد مي سازد كه شما روي هم رفته از ساير افرادي كه قادر نيستند به اندازه شما خوب سخن بگويند، با استعدادتر و با هوش تر هستيد. هنر بيان از مجموعه آثار برايان تريسي يكي از سخنوران برجسته آمريكا در امور تجاري، يكي از پرفروش ترين نويسندگان، و يكي از مشاوران برجسته در زمينه رشد فردي و حرفه اي در جهان امروز است. آثار وي در 52 كشور در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است.

هنر بيان

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست