مدیر مسئول
فاطمه قادري
آدرس
پرديسان - مجتمع شهيد صدوقي - پلاك 7
خلاصه کتاب
شما مي توانيد ياد بگيريد كه صميمي، دوستانه، خوشايند و جذاب باشيد. اين امر فقط با تمرين كردن چند روش و تكنيك برقراري ارتباط كه در دنياي امروز به وسيله افراد قدرتمند و تاثيرگذار مورد استفاده قرار گرفته است صورت مي گيرد. راز و رمز كساني كه ارتباطات شگفت انگيزي با مردم برقرار كرده اند، به هيچ وجه مخفي و مرموز نيست. اين ها تكنيك هاي اثبات نشده اي در روابط متقابل با ديگران است كه باعث مي شود سرصحبت را با شما بازكنند و پذيرنده صحبت هاي شما باشند. كتاب نيروي جذبه تكنيك هايي را به شما مي آموزد كه چگونه در هر موقعيتي نظر افراد را جلب كنيد.

نيروي جذبه

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست