مدیر مسئول
فاطمه قادري
آدرس
پرديسان - مجتمع شهيد صدوقي - پلاك 7
خلاصه کتاب
خانواده، يكي از مهم ترين نهادهاي فردي و اجتماعي بشر و خاستگاه همه موفقيت ها و كمالات او به حساب مي آيد و انديشمندان مختلف علوم اجتماعي و انساني،‌ هيچ نهادي را موثرتر از نهاد خانواده،‌ در ارتباط با همه پارامترهاي رشد بشري و جوامع مختلف انساني نمي شناسد كتاب كانون عشق در بردارنده احاديث اسلامي در معرض بهترين ها و شايسته ترين ها در زمينه هاي مختلف مربوط به خانواده مي باشد.

كانون عشق

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست