مدیر مسئول
حسينعلي رباني مقدم
آدرس
خيابان ارم - پاساژ قدس - طبقه آخر - پلاك 157
خلاصه کتاب
طنز و لطيفه از ابتداي تاريخ به نوعي در ميان جوامع بشري رواج داشته و كاركردهاي خاص خود را داراست. در حال حاضر با رواج اينترنت و آسان شدن ارتباطات جمعي، پديده هاي طنزگونه جديدي پا به عرصه گذاشته اندكه طنز پ نه پ را مي توان تا حدودي زائيده اين سيستم ارتباطي جديد دانست كه روز به روز بر انتشار آن وسعت داده مي شود. در اين گونه طنزها مي توان به وفور نكته هاي اجتماعي ديد كه در جامعه رواج دارد. در اين كتاب با نام پ نه پ سعي شده است گوشه اي از اين لطيفه هاي زيباگردآوري شده و در اختيار خوانندگان گرامي قرار گيرد.

لطيفه هاي پ نه پ

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست