مدیر مسئول
حسينعلي رباني مقدم
آدرس
خيابان ارم - پاساژ قدس - طبقه آخر - پلاك 157
خلاصه کتاب
از حقوق فرزند كه به عهده والدين است، نهادن نام نيكو بر اوست. تا پيش از سال 1307 خورشيدي در ايران شناسنامه نبود، مردمان يكديگر را به مانند اعراب، با نام پدرانشان صدا مي زدند و برخي را به شهرت و يا پيشه ي آباء و اجدادشان. نام هاي فارسي كه از گذشته به جاي مانده شامل؛ پارسي، اوستايي و پهلوي مي شود كه همگي از يك ريشه، و فارسي محسوب مي شوند. كتاب فرهنگ نام ها، شامل زيباترين نامهاي ايراني، عربي، عبري، تركي، كردي، ارمني، يوناني و ... مي باشد.

فرهنگ نام ها

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست