مدیر مسئول
حسينعلي رباني مقدم
آدرس
خيابان ارم - پاساژ قدس - طبقه آخر - پلاك 157
خلاصه کتاب
بهلول كسي است كه در كسوت ديوانگي و به زبان طنز آنچه را نبايد گفت: مي گويد و ديوانه كسي است كه ديوانه را براي آنچه گفته مكافات كند. از اين رو بهلول هر چه مي خواهد مي گويد و با بي خردي خود خرد تمام خردمندان را به چالش مي كشد. آن هم در جامعه اي كه جايي براي سخن فرزانگان و خردمندان نيست و به سادگي براي سخني راست،‌ زباني از حلقوم بيرون كشيده و سري بريده مي شود. ناچار بايد در اين جامعه ديوانه بود تا راست گفت و زنده ماند. و راستي در جامعه اي كه كسي پذيراي راستي، درستي و فرزانگي نيست چه بايد كرد؟ و تكليف راستان، درستان و فرزانگان چيست؟ در اين گزينش و بازنويسي، سعي بر آن شد تا داستان هايي پر مغز و طنز گونه (ونه هجوگونه) بازگو شود تا جنبه ي ادبي و تربيتي را به خوبي حفظ كند و حيلت و درس عبرتي باشد براي امروز

بهلول دانا

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست