مدیر مسئول
سيد اميرآقا جزايري
آدرس
قم ، خ معلم، بعد از ادره برق، جنب پست، طبقه فوقاني چاپ وفا
خلاصه کتاب
كتابي كه در محضر خواننده عزيز قرار دارد كتابي ارزشمند است كه مدت مديدي از كتابهاي مفقود شده حاكم نيشابوري به شمار مي رفت. اخيرا در شهر آنكاراي تركيه در كتابخانه ملت كتبخانه اين كتاب پيدا شده در قاهره به چاپ رسيد. لازم به ذكر است كه احاديث و روايات اين كتاب برطبق سليقه و روش اهل سنت جمع آوري شده است و در بسياري از موارد با سبك ما شيعيان متفاوت است. رواياتي در متن كتاب آماده كه با عقايد ما اختلاف فراوان دارد و با روايات و احاديثي كه از ائمه اطهار عليهم السلام به ما رسيده است همخواني ندارد ولي به جهت حفظ اصل امانت داري در اين كتاب آورده ايم و اين دليل بر قبول آن روايات نيست بنابراين خواننده محترم طبق اين مثل عمل كند: خذ ما صفا ودع ماكدر يعني آنچه موافق مذهب ماست بگير و آنچه مخالف است رها كن.

فضائل فاطمه زهرا عليها سلام

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست