مدیر مسئول
سيد مسعود پور سيد آقايي
آدرس
صفائيه كوچه بيست و سوم پلاك 5
خلاصه کتاب
امام صادق عليه السلام فرمودند: امام خود را بشناس؛ زيرا اگر بشناسي، ديگر پس و پيش شدن اين امر آسيبي به تو نمي رساند. هر قدر به زمان ظهور منجي عالم بشريت نزديك تر مي شويم، اين امتحانها ظريف تر و حساس تر مي شود و تشخيص مرز ميان حق و باطل دشوارتر و همراهي كردن با حق سخت تر مي گردد. يكي از لوازم مهم براي پيمودن اين مسير سخت و سرافراز بيرون آمدن از اين ابتلاها و امتحان ها به فرموده امام صادق عليه السلام كسب معرفت نسبت به امام هر زمان است. موسسه آينده روشن كه به هدف تعميم و تعميق فرهنگ مهدويت و توليد علم، با تشكيل گروه هاي پژوهشي فعاليت خود را آغاز كرده و به همت واحد پرسش و پاسخ اين موسسه ويرايش دوم كتاب مهدويت، پرسش ها و پاسخ ها را به علاقه مندان يادگيري معارف مهدوي تقديم مي نمايد.

مهدويت پرسش ها و پاسخ ها

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست