قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

برزخ و معاد از ديدگاه قرآن و روايات

نویسنده: محسني دايكندي محمد عظيم

خلاصه کتاب

معاد و چگونگي تأثيرگذاري آن در زندگي انسان از موضوعات اساسي و بسيار مهمي است كه جاي تحقيق و پژوهش فراوان دارد. معاد داراي چنان اهميت و عظمتي است كه جزء اصول دين و بيش از هزار و دويست آيه از قرآن كريم را به خود اختصاص داده است. ايمان به خداوند بدون ايمان به معاد و زندگي پس از مرگ كامل نيست انسان عبث و بيهوده آفريده نشده تا نسبت به قيامت و برزخ و معاد بي اعتنا باشد. افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انكم الينا لاترجعون آيا گمان كرديد كه شما را بيهوده آفريدم و به سوي ما بازگشت نخواهيد كرد. بنابراين زندگي ما با مرگ پايان نيافته و پس از مرگ به سوي خداوند باز خواهيم گشت. از اين رو با عنايت به موضوع محوري و مهم برزخ و معاد و اهميت و تاثير شناخت آن در جامعه مسلمين كتاب برزخ و معاد از ديدگاه قرآن و روايات با سبكي زيبا و روان به زيور طبع آراسته گرديد. در كتاب برزخ و معاد تمام سعي نويسنده بر آن مي باشد كه مسائل برزخ و قيامت را از آيات شريفه قرآن و روايات ائمه معصومين مورد بررسي قرار دهد و اگر در مورد حقيقتي از حقايق برزخ و قيامت در ظاهر آيه اي وجود نداشت به روايات معصومان كه مفسران حقيقي قرآن مي باشند بسنده شده است.


ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160