مدیر مسئول
سيد ضياء الدين تنكابني
آدرس
بلوار جمهوري ، جمهوري 28 ، فرعي اول سمت چپ، پ 8
خلاصه کتاب
كتاب گوهرهاي تابناك در اندازه جيبي مي باشد به 360 حديث در 60 موضوع اخلاقي مي پردازد از خصوصيات اين كتاب آنست كه احاديث آن كوتاه بوده و با تكرار آن براحتي مي توان احاديث آن را از بر نمود.

گوهرهاي تابناك ـ جلد دوم ـ احاديث موضوعي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست