مدیر مسئول
فاطمه بخشي
آدرس
خيابان سميه - خيابان شهيدين - كوچه 4 - پلاك 37
خلاصه کتاب
وقتي پركاهي به چشمتان مي رود، آن را بيرون مي آوريد. وقتي عادتي بد وارد روحتان مي شود ميگوييد: سال ديگر معالجه اش مي كنم. در اين كتاب نويسنده به بررسي يك اعتياد شوم در برخي نوجوانان و عوارض ناشي از آن بنام خود ارضايي مي پردازد در بخش پاياني كتاب رهايي از خود ارضايي به سوالات مطروحه در رابطه با آسيب هاي جسمي و روحي خود ارضايي، كه توسط جوانان پرسيده شده است پاسخ داده مي شود.

رهايي از خود ارضايي

  • نویسنده : شهباز ابوالقاسم
  • سال چاپ : 1391
  • قطع