قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

تعديل قرار داد به عنوان يكي از شيوه هاي جبران خسارت

نویسنده: دوراهكي حيدر

خلاصه کتاب

در اين نوشتار بعد از شمارش شيوه هاي جبران ، تعديل در قالب يكي از وسايل مرسوم براي ترميم خسارت ، در عقود مستمر جاي داده شده است ، آنگاه در بخشي مستقل مباني حقوقي موضوع به گونه اي مشروح در راستاي تاييد ، ضرورت و اثبات ارزشمندي تعديل قرارداد به رشته تحرير درآمده است ، تعديل قرارداد در جهت جبران خسارت وارده و تبديل موقعيت زيان بار به موقعيت متعارف داراي نقش موثري است. هرگاه اجراي تعهدات مستمر قراردادي در اثر وقوع حوادث ناگهاني و پيش بيني نشده و بر هم خوردن تعادل مالي قرارداد ، فرا عادت ، دشوار و پرهزينه شود طرف زيان ديده حق دارد تعديل يا فسخ قرار را مطالبه كند. بي شك گزاف شدن قرارداد و دشواري نامتعارف در اجراي آن زياني ناخواسته و تحميلي است كه بايد به مقتضاي انصاف جبران شود حقوق نميتواند به هم ريختن عدالت معاوضي و ضرري شدن عقد را ناديده بگيرد و نسبت به آن بي تفاوت بماند. اين كتاب در دو بخش تنظيم شده است ، بخش اول شيوه هاي جبران خسارت با طرح مواردي چون مفهوم و انواع خسارت، شرايط، وسايل تامين و شيوه هاي جبران در دو گونه قراردادي و خارج از قراداد و بخش دوم به تعديل قرارداد شامل مفهوم، ماهيت، انواع، مباني، شرايط اعمال و روشهاي اجرايي آن اختصاص يافته است.


ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160