مدیر مسئول
علي اكبر كاظمي
آدرس
خيابان معلم ، معلم 12 ، انتهاي كوچه سمت چپ ، كوچه فرجام ، پلاك 22
خلاصه کتاب
اين ديوان شامل قصايد و قطعات شاعره شيرين زبان پروين اعتصامي است كه محمد تقي بهار درباره آن چنين گفته است: مشاهده سبك متين و شيوه استوار و شيوايي بيان و لطافت معاني آن ، چنانم بفريفت كه تنها اين كتاب را پيش روي نهاده و هر مشغله كه بود پس پشت افكندم و تمامت آن را خوانده ، لذتي موفور بردم. و در ديباچه اي كه بر اين كتاب نگاشته است چنين آورده كه : اين ديوان تركيبي از دو سبك و شيوه لفظي و معنوي ، آميخته با سبكي مستقل و آن دو ، يكي شيوه شعرا خراسان است خاصه استاد ناصرخسرو و ديگر شيوه شعراي عراق و فارس بويژه شيخ سعدي و از حيث معاني نيز بين افكار و خيالات حكما و عرفاست و اين جمله با سبك و اسلوب مستقلي تركيب يافته و شيوه اي بديع به وجود اورده است.

ديوان پروين اعتصامي

  • نویسنده : اعتصامي پروين
  • سال چاپ : 1390
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه علوي
  • تیراژ 1000 نسخه
  • شابک 978-600-5833-15-7
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست