مدیر مسئول
سيد علي اصغر حسيني ميلاني
آدرس
خيابان صفائيه كوچه بيگدلي ـ كوچه شيرين ـ كوچه 1 پلاك 75
خلاصه کتاب
خليفه دوم در حكمي اعلام كرد كه در زمان پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم دو متعه حلال و معمول بوده و آنها را حرام و ممنوع مي كنيم و انجام دهنده ي آنها را مجازات خواهم كرد، متعه حج و متعه زنان. واضح است كه اين امر بدعت در دين محسوب شده و موجبات گمراهي را به همراه خواهد داشت، مگر مي توان در امر خدا و رسول صلي الله عليه و آله و سلم مداخله كرد و در مورد حلال و حرام خدا تبدّل ايجاد كرد كه اين فرد بصورت علني آن را بيان كرده و انجامش مي دهد. شاهديم كه كجروي در دين چه در عصر خود رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم بصورت غير علني و چه بعد از ايشان به صورت علني صورت مي گرفته است و بر آن اصرار هم مي شد. نوشتار حاضر به بررسي اين موضوع و احاديث جعلي پيرامون آنها پرداخته و براي تبيين آن از منابع روايي و نيز قرآن استدلال بيان كرده است.
فهرست

سرآغاز
پيش گفتار
بخش يكم متعه حج
متعه حج چيست؟
تحريم دو متعه و موضع گيري حضرت علي عليه السلام
تحريم دو متعه و موضع گيري بزرگان صحابه
ابن عباس
سعد بن ابي وقّاص
ابوموسي اشعري
جابر بن عبدالله انصاري
عبدالله بن عمر
عمران بن حصين
دفاع ابن تيميه و اعتراف او به اشتباه
بخش دوم ازدواج موقّت
ازدواج موقّت چيست؟
ادله ازدواج موقّت
ازدواج موقّت و دليل قرآني
ازدواج موقّت از ديدگاه سنّت
ازدواج موقّت و اجماع
عمر و حرام كردن ازدواج موقّت
تحريم ازدواج موقّت و موضع گيري حضرت علي عليه السلام و بزرگان صحابه
دفاع از عمر و توجيه گفتار او
سه ديدگاه متفاوت
نقد ديدگاه يكم
نقد ديدگاه سوم
نقد ديدگاه دوم
روايت تحريم ازدواج موقّت در سال فتح مكه
روايت تحريم ازدواج موقّت در جنگ تبوك
روايت تحريم ازدواج موقّت در جنگ حنين
روايت تحريم ازدواج موقّت در جنگ خيبر
نقدهاي مشترك
بررسي و نقد تحريم در فتح مكه
بررسي و نقد تحريم در جنگ حنين
بررسي و نقد تحريم در جنگ تبوك
بررسي و نقد تحريم در جنگ خيبر
تناقض روايات در زمان تحريم
راويان اهل سنّت و به بازي گرفتن متن حديث خيبر
چند نكته درباره دلالت حديث خيبر
چند نكته پيرامون روايت هاي نقل شده از حضرت علي عليه السلام
زهري راوي دروغين و نگاهي به شرح حال او
نتيجه بحث در ازدواج موقّت
كتاب نامه

سلسله پژوهش هاي اعتقادي 26 ـ‌ تحريم دو حكم حلال

  • نویسنده : حسيني ميلاني سيد علي
  • مترجم هييت تحريريه انتشارات الحقايق
  • سال چاپ : 1390
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه وفا
  • تیراژ 2000 نسخه
  • تعداد صفحه : 96صفحه
  • شابک 978-600-5348-35-4
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست