مدیر مسئول
سيد علي اصغر حسيني ميلاني
آدرس
خيابان صفائيه كوچه بيگدلي ـ كوچه شيرين ـ كوچه 1 پلاك 75
خلاصه کتاب
خداوند متعال با ذكر آيه ي «افمن يهدي إلي الحّق» ما را به يك قاعده ي عقلي راهنمايي مي كند. قاعده اي كه در نزد همه ي عقلاي مسلمان و غير مسلمان پذيرفته شده است كه اگر گروهي بخواهند به واقعيتي برسند و يا حقيقتي از حقايق دنيا براي آنها كشف و ظاهر شود، به كسي مراجعه مي كننند كه به آن واقعيت آگاهي كامل داشته باشد تا آنها را به آن حقيقت برساند؛ اما كسي كه به حقيقت و واقعيت امر آگاهي ندارد، چگونه مي تواند ديگران را هدايت كرده و از واقع با خبر سازد. ما معتقديم «امامت» از اموري است كه خداوند بايد آن را تعيين كند و مردم نقشي در اين امر مهم ندارند و همان گونه كه نبوت منصبي است كه خدا بايد آن را مشخص كند، امامت نيز چنين است. بنابر اين ما در شناخت امام به سندي محكم و يا دليل هاي واضح و روشني نياز داريم كه بيان كند رهبر و پيشواي مردم اين شخصي است؛ چرا كه او خود هدايت يافته و هدايت گر است. بعد از سند محكم الهي يعني قرآن، سند ديگري مطرح است كه حديث منزلت است. اثر حاضر با اين سند مسأله امامت امير مومنان عليه السلام را مورد بررسي قرار داده است.
فهرست

سرآغاز
پيش گفتار
بخش يكم ويژگي هاي امام
ويژگي هاي پذيرفته شده براي امام
1. علم و دانش
2. شجاعت و دليري
3. عدالت و دادگري
نمونه اي از ديدگاه دانشمندان اهل سنّت
بررسي عقلي اين ديدگاه
بخش دوم ويژگي هاي اميرمؤمنان علي عليه السلام
يكم. علم و دانش
ويژگي هاي علمي علي عليه السلام از ديدگاه پيامبر خدا صلي الله عليه و آله
1. دروازه دانش نبوي
2. در خانه حكمت
3. بيان موارد اختلافي
4. گوش شنوا
5. بهترين داور
سخنان اصحاب در مقام علمي امير مؤمنان علي عليه السلام
نياز نداشتن حضرت علي عليه السلام به هيچ يك از اصحاب
1. نگاهي به علم و دانش ابوبكر!
2. اعتراف عمر
3. علم و دانش عثمان و ديگران!
4. اعتراف معروف عمر
گسترش علم و دانش به وسيله علي عليه السلام و شاگردان آن حضرت
دوم. شجاعت و دليري
سوم. عدالت و دادگري
ديدگاه ابن تيميّه
چكيده سخن
سخن پاياني، ترجيح مفضول بر فاضل!
كتاب نامه

سلسله پژوهش هاي اعتقادي 16 ـ‌ امامت امير المومنين عليه السلام در سنجش خرد

  • نویسنده : حسيني ميلاني سيد علي
  • مترجم هييت تحريريه انتشارات الحقايق
  • سال چاپ : 1390
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه وفا
  • تیراژ 2000 نسخه
  • تعداد صفحه : 80صفحه
  • شابک 978-600-5348-13-2
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست