مدیر مسئول
سيد علي اصغر حسيني ميلاني
آدرس
خيابان صفائيه كوچه بيگدلي ـ كوچه شيرين ـ كوچه 1 پلاك 75
خلاصه کتاب
محدثان اهل سنت نقل كرده اند: «وقتي پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم در بستر بيماري افتاد به ابوبكر دستور داد كه نماز جماعت اقامه كند و خود نيز به ابوبكر اقتدا كرده و نماز خواند!! اين حديث به صورت هاي متفاوت در كتب اهل سنت نقل شده است كه داراي اشكالات نقلي و عقلي فراواني است. نوشتار حاضر تحقيق و پژوهش پيرامون اين روايات است؛ چرا كه چند دليل بر شايستگي بحث آن وجود دارد. 1. سيره و حالات رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم 2. قائلين به خلافت ابوبكر، به اين روايت تمسك مي جويند. 3. در احكام شرعي و مسائل اعتقادي از آن بهره برداري مي كنند.
فهرست

سرآغاز
پيش گفتار
بخش يكم راويان خبر و روايات آنان
اتفاق نظر محدّثان
به روايت مالك
به روايت بخاري
به روايت مسلم
به روايت ترمذي
به روايت ابوداوود
به روايت نسائي
به روايت ابن ماجه
به روايت احمد
بخش دوم بررسي سندهاي روايت
پژوهشي پيرامون سندهاي روايت
روايت ابوموسي اشعري
نگاهي به شخصيّت ابوموسي اشعري
روايت عبدالله بن عمر
نگاهي به شخصيّت محمّد بن شهاب زهري
سخني كوتاه در شخصيّت عبدالله بن عمر
روايت عبدالله بن زمعه
روايت عبدالله بن عبّاس
روايت عبدالله بن مسعود
روايت بريده اسلمي
روايت سالم بن عبيد
روايت انس بن مالك
روايت عايشه
راويان سندها
روايت اسود از عايشه
روايت عروة بن زبير
روايت عبيدالله بن عبدالله از عايشه
روايت مسروق بن اجدع از عايشه
نگاهي به شخصيّت عايشه
آخرين فردي كه با پيامبر خدا وداع نمود
بخش سوم بررسي و نقد متن و مدلول حديث
دقّت هايي در متن و مدلول حديث
نگاهي به سخنان استدلال كنندگان به اين حديث بر امامت ابوبكر
جانشيني در امامت نماز، دليلي بر خلافت نيست
وجوه دروغ بودن اصل قضيّه
1. ابوبكر در لشكر اسامه بود
2. در صورت امكان، پيامبر به حضور در نمز پاي بند بود
3. پيامبر خدا صلي الله عليه و آله علي عليه السلام را خواست
4. پيامبر اكرم دستور داد كه يكي از مسلمانان براي آن ها نماز بخواند
5. گفتار پيامبر اكرم به عايشه و حفصه
6. ابوبكر عمر را بر خود مقدّم داشت
7. پيامبر خدا با تكيه بر دو نفر از خانه خارج شد
حقيقت مطلب
8. حديث نماز پيامبر پشت سر ابوبكر!
9. فردي كه قرائت بهتري دارد واجب است مقدّم شود
بررسي اقوال دگرگون
حقيقت مطلب
10. جايز نيست كسي بر پيامبر مقدّم شود
ديدگاه ابن عربي مالكي
11. سخنراني پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله بعد از نماز
12. ديدگاه اميرمؤمنان علي عليه السلام درباره اين قضيّه
چكيده پژوهش
كتاب نامه

سلسله پژوهش هاي اعقتادي 11 ـ چگونگي نماز ابوبكر به جاي رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم

  • نویسنده : حسيني ميلاني سيد علي
  • مترجم هييت تحريريه انتشارات الحقايق
  • سال چاپ : 1390
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه وفا
  • تیراژ 2000 نسخه
  • تعداد صفحه : 183صفحه
  • شابک 978-964-2501-96-0
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست