مدیر مسئول
سيد علي اصغر حسيني ميلاني
آدرس
خيابان صفائيه كوچه بيگدلي ـ كوچه شيرين ـ كوچه 1 پلاك 75
خلاصه کتاب
چرا ماجراي فدك اين همه مورد توجه علماي شيعه قرار گرفته و حال آن كه در تاريخ اسلام موضوعات شبيه به آن به فراواني يافت مي شود؟ ماجراي ادعاي حضرت زهرا سلام الله عليها در مورد فدك چيست؟ چرا خليفه ي اول مورد غضب حضرت زهرا سلام الله عليها قرار گرفت، حال آنكه بيان شده ابوبكر بر جنازه او نماز خوانده است؟ مگر نه آنكه پيامبران و علما از خود ارث به جاي نمي گذارند پس چگونه پيامبر صلي الله عليه و آله براي دخترش ارث مي گذارد؟ نوشتار حاضر پژوهشي در پاسخ به اين سوالات و شبهات است كه با مستندات اهل سنت به پاسخ برآمده است و در اثبات و نفي برخي از اين ادعاها سخن گفته است.
فهرست

سرآغاز
پيش گفتار
پرسش هاي مطرح شده
مباني پاسخ گويي
بخش يكم: نگاهي كوتاه به ماجراي فدك
علّت توجّه خاص به مسائل مربوط به حضرت زهرا عليها السلام
ارتباط ماجراي فدك با امامت
بخشش فدك به فاطمه عليها السلام به وسيله پيامبر صلي الله عليه و آله
مطالبه فدك و ارائه دليل
جايگاه شاهدان مسئله فدك
همگامي و همراهي علي عليه السلام با حق
حسن و حسين عليهما السلام دو آقا و سرور جوانان اهل بهشت
امّ ايمن از بهشتيان است
چرا ابوبكر شهادت شاهدان را نمي پذيرد؟
قرآن از پذيرش شهادت و گواهي اميرمؤمنان علي عليه السلام سخن مي گويد
چرا تكذيب علي عليه السلام و زهرا عليها السلام، و تصديق جابر؟
بزرگان حديث به ياري ابوبكر بر مي خيزند
مطالبه فدك به عنوان ارث
بخش دوم: نقد و بررسي حديث انحصاري
اقرار به منحصر بودن اين سخن از ابوبكر
ديدگاه حديث شناسان
ديدگاه اصوليون
ديدگاه متكلّمان
موضوعات محوري حديث «لانورث»
محور اول: چه كسي بيشتر به اين حديث نياز داشت؟
سه حديث انحصاري
محور دوم: قرآن حديث «لانورث» را تكذيب مي كند
محور سوم: تكذيب حديث به وسيله علي عليه السلام و عباس
توجه به تحريف بخاري
محور چهارم: تكذيب عملي حديث توسط عمر بن خطاب
انديشه اي در روايت
روايات نقل شده و اضطراب علما
محور پنجم: مطالبه ميراث توسط همسران پيامبر صلي الله عليه و آله
محور ششم: تكذيب گفتاري و رفتاري حديث به وسيله ابوبكر
محور هفتم: تكذيب عملي عمر بن عبدالعزيز و ديگران
محور هشتم: تكذيب صريح حديث توسط حافظ ابن خراش
نگاهي به شرح حال حافظ ابن خراش
دو نكته درباره حافظ ابن خراش
بخش سوم: نگاه فاطمه زهرا عليها السلام به غاصبين فدك
روي برگرداندن زهرا سلام الله عليها از ابوبكر
حديث ساختگي ديگر
خشم فاطمه عليها السلام همان خشم خداوند است
بخش چهارم: بررسي سه مورد مهم
شيعه از زمين به زنان ارث نمي دهد
توضيح اشتباه
بررسي حديث «إنّ الأنبياء لم يورّثوا ...»
پاسخ به اشكال
چرا علي عليه السلام در دوران حكومتش فدك را پس نگرفت؟
راز مطالبه فدك در دو عبارت
كتابنامه

سلسله پژوهش هاي اعتقادي 7 ـ فدك در فراز و نشيب

  • نویسنده : حسيني ميلاني سيد علي
  • مترجم هييت تحريريه انتشارات الحقايق
  • سال چاپ : 1390
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه وفا
  • تیراژ 2000 نسخه
  • تعداد صفحه : 152صفحه
  • شابک 978-964-2501-82-3
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست