مدیر مسئول
سيد علي اصغر حسيني ميلاني
آدرس
خيابان صفائيه كوچه بيگدلي ـ كوچه شيرين ـ كوچه 1 پلاك 75
خلاصه کتاب
يكي از روايات مشهور در بين اهل سنت، روايتي است كه بر اساس آن ادعا گرديده كه امير مومنان عليه السلام دخترش ام كلثوم را به ازدواج عمربن خطاب در آورده است. نوشتار حاضر تحقيقي پيرامون روايات مربوط به اين موضوع است، مولف با طرح سوالاتي درصدد بي حاصل و غير موجه بودن موضوع برآمده است. آيا امير مومنان عليه السلام دختري به نام ام كلثوم داشته است؟ در فرض وجود، آيا ازدواجي صورت گرفته است؟ باز هم در صورت فرض موجود، آيا ازدواج با تهدبد و ارعاب صحت شرعي دارد؟ اين نوشتار با بررسي اصل روايت مشهور در كتب اهل سنت به تحقيقي پيرامون سند و چگونگي دلالت آن پرداخته است.
فهرست

سرآغاز
درآمد
بخش يكم: راويان خبر و روايات آنان
1. روايات ابن سعد در الطبقات الكبري
2. روايات دولابي در كتاب الذرّية‌ الطاهره
3. روايت حاكم نيشابوري در المستدرك
4.روايات بيهقي در السنن الكبري
5. روايات خطيب بغدادي در تاريخ بغداد
6. روايات ابن عبدالبرّ در الإستيعاب
7. روايات ابن اثير در أسد الغابه
8. روايات ابن حجر در الإصابه
بخش دوم: بررسي سندهاي روايات
سخن اساسي در اين زمينه
احمد بن عبدالجبّار در گفتار رجال شناسان
يونس بن بكير در گفتار رجال شناسان
عمرو بن دينار در گفتار رجال شناسان
سفيان بن عيينه در گفتار رجال شناسان
وكيع بن جرّاح در گفتار رجال شناسان
ابن جريج در گفتار رجال شناسان
ابن ابي مليكه در گفتار رجال شناسان
هشام بن سعد در گفتار رجال شناسان
ابن وهب در گفتار رجال شناسان
موسي بن علي لخمي در گفتار رجال شناسان
علي بن رباح لخمي در گفتار رجال شناسان
عقبة بن عامر جهني در گفتار رجال شناسان
عطاء خراساني در گفتار رجال شناسان
محمّد بن عمر واقدي در گفتار رجال شناسان
عبدالرحمان بن زيد در گفتار رجال شناسان
زيد بن اسلم در گفتار رجال شناسان
زبير بن بكّار در گفتار رجال شناسان
بررسي سند روايات ازدواج امّ كلثوم بعد از عمر
بررسي سند روايات وفات امّ كلثوم
نگاهي به شرح حال عامر شعبي
نگاهي به شرح حال عمّار بن ابي عمّار
نگاهي به شرح حال نافع
نگاهي به شرح حال عبدالله بهيّ
بخش سوم: بررسي متن روايات و دلالت آن ها
محور يكم
محور دوم
محور سوم
محور چهارم
محور پنجم
محور ششم
محور هفتم
محور هشتم
محور نهم
محور دهم
چكيده بحث و پژوهش
يك پرسش
پاسخ
بخش چهارم: ازدواج امّ‌ كلثوم با عمر در روايات اماميّه
حديث يكم
حديث دوم
حديث سوم
سخن پاياني درباره ازدواج امّ كلثوم
چكيده كتاب
كتاب نامه

سلسله پژوهش هاي اعقتادي 1 ـ ازدواج ام كلثوم با عمر

  • نویسنده : حسيني ميلاني سيد علي
  • مترجم هييت تحريريه انتشارات الحقايق
  • سال چاپ : 1390
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه وفا
  • تیراژ 2000 نسخه
  • تعداد صفحه : 152صفحه
  • شابک 978-964-2501-45-8
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست