قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

فقه تربيتي 1 ـ مباني و پيش فرض ها

نویسنده: اعرافي عليرضا

خلاصه کتاب

از ديدگاه فقه اسلامي، رفتارهاي آموزشي و تربيتي نيز مانند همه رفتارهاي اختياري مكلفان، حكمي شرعي دارد. فقه تربيتي با هدف تعيين احكام شرعي رفتارهاي اختياري مكلفان در عرصه تعليم و تربيت، در تلاش است تابا استفاده از روش شناسي اجتهادي و استنباطي، به اين هدف دست يابد و علاوه بر گردآوري گزاره هاي مرتبط به حوزه تربيت در فقه موجود، با نگاهي تخصصي، مسائل و پرسش هاي نوين تربيتي را از نظر شرعي بررسي كند. بر اين اساس كتاب حاضر آماده و ارائه شده و مطالب ارائه شده در چهار فصل به ترتيب زير سامان يافته است: فصل اول: به بازشناسي دانش فقه و عناصر اصلي آن اعم از موضوع فقه، محمول فقه و... و نيز تمايز دانش فقه و دانش حقوق پرداخته است. فصل دوم: تعليم و تربيت را از نظر فرايندي و دانشي بررسي مي كند و مواضعي را بر مي گزيند تا در ترسيم حدود مفهومي فقه تربيتي به كار آيد. فصل سوم: فرضيه تعامل و ارتباط دو دانش فقه و تعليم و تربيت را مو شكافي مي كند و در دو بخش،‌تاثيرهاي هر دو را بررسي مي كند تا امكان تأسيس فقه تربيتي را تثبيت كند. فصل چهارم: فقه تربيتي را به عنوان دانشي مستقل و بابي جديد در فقه موجود، در ميدان توجه قرار مي دهد، و از امكان ، ضرورت ، پيشينه، عناصر اصلي، گستره و جايگاه فقه تربيتي سخن مي گويد و مرزهاي آن را با رشته هايي مانند حقوق تربيتي، علوم تربيتي،‌دانش تربيت و ديگر فقه هاي نو تبيين مي كند.


ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160