مدیر مسئول
سيد باقر حائري تنكابني
آدرس
بلوارشهيد خداكرم- بعد از ترمينال- خيابان زكرياي رازي- جنب اتحاديه امكان
فهرست
مقدمه
پيش‌گفتار(به قلم دكتر محمّد فخلعي)
1. مقصود از تقريب مذاهب اسلامي چيست؟
2. اصول و مباني تقريب كدام است؟
2-1. پذيرش كثرت و اختلاف
2-2. اعتقاد به گفت‌و گو
2-3. تأكيد بر مشتركات
2-4. رعايت اخلاق اسلامي
3. آيا تقريب مذاهب اسلامي ممكن و جايز است؟
3-1. امكان تقريب مذاهب اسلامي
3-2. روا بودن تقريب مذاهب اسلامي
4. موانع تقريب كدام است؟
4-1. موانع اخلاقي
4-2. جهالت
4-3. تعصب جاهلانه
4-4. دسيسه دشمنان
5. مراسم سالانه حج و گردهمم‌آيي ميليون‌ها انسان مسلمان در حرمين شريفين چه نقضي در تقريب مذاهب اسلامي مي‌تواند داشته باشد؟
فهرست منابع

بازخواني انديشه تقريب

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست