مدیر مسئول
ناصر محمدي فرد
آدرس
قم، خيابان معلم، معلم 10، فرعي اول، سمت راست، پلاك 21، طبقه همكف
خلاصه کتاب
تئوكراسي يعني حكومت و حاكميتي كه بر مبناي جهان بيني توحيدي است يعني حكومت خدا را بر مردم، نه مردم بر مردم، در اين نوع حكومت شارع مقدس اسلام قوانين را وضع و رهبري عادل، متقي، خبير، آگاه به زمان، مدير و مدبر را خصوصاً با عموماً تعيين كرده است تا آن را اجرا كند، نظام اجتماعي و سياسي هنگامي ويژگي اسلامي خواهد داشت كه در دو بعد قانون گذاري و اجراي مبتني بر اصول و ارزش هاي اسلامي باشد. ظرافت و نوپايي اين موضوع و تراوش ذهني انديشوران از سويي و هجوم فكري و فرهنگي بيگانگان براي ايجاد ترديد و تزلزل در آن از سوي ديگر، سبب طرح پرسش ها و شبهه هايي در اين زمينه گرديده است و نگارنده به علت گستردگي شبهات با دسته بندي پرسش ها‌، آنها را در فصل هاي جداگانه ارائه مي كند.

حكومت تئوكراسي يا ولايت فقيه

  • نویسنده : لطيفي سيد حكيم
  • فصل چاپ : بهار
  • سال چاپ : 1391
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه نگين
  • تیراژ 3000 نسخه
  • تعداد صفحه : 216صفحه
  • شابک 978-600-6266-24-4
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست